Vragen? Bel ons:

0032 (0)3 844 84 06

 

Snelle levering      Uitstekende service     Veilig betalen 

 

 

Search Site

                                                                                          

Disclaimer

De website WWW.DUCKSINAROW.BE en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links en hyperlinks, zijn eigendom van DUCKS IN A ROW. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan op te slaan, te kopiëren of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DUCKS IN A ROW.


Aan de op deze website getoonde informatie wordt voortdurend met zorg en aandacht toevoegingen en aanpassingen verricht door DUCKS IN A ROW. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle getoonde afbeeldingen op de website zijn louter ter illustratie.  Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

DUCKS IN A ROW behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen die betrekking hebben op de informatie, de afbeeldingen en prijzen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


De website bevat links en hyperlinks die leiden naar andere websites, welke geen eigendom zijn van DUCKS IN A ROW en ook niet door ons worden onderhouden. Deze links zijn puur en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel DUCKS IN A ROW uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door DUCKS IN A ROW worden onderhouden wordt afgewezen.

Back to top